2018-01-15
Earthquake ، زلزله ، سایت زلزله نگاری مشهد ، سایت مشهد ، زمین لرزه مشهد ، لرزه نگاری مشهد

سایت لرزه نگاری مشهد

در تمامی کشور های در حال توسعه دنیا هنگام وقوع زلزله، یکی از راه های کم شدن تلفات و خسارات آگهی از زلزله های بعدی ، پیش بینی پس لرزه هایی هستش که ممکنه توی مدت زمان کمی بعد از هر زلزله رخ بده.امروز قصد دارم سایتی رو براتون معرفی کنم که میتونید از طریق این سایت گزارش دقیق زلزله های و پس لرزه های کشور ایران و نقاط اطراف اون رو مشاهده کنید.